Copyright & Disclaimer

© 2010 Advokatbolaget Pargéus & Karström. Alla rättigheter förbehålls. Allt innehåll, inkluderat text, bilder, ljud, varumärken etc., på denna webbplats ägs av Advokatbolaget Pargéus & Karström och/eller partners och kan inte, frånsett i enlighet med svensk lag, reproduceras, överföras eller annan användning utan godkännande av webbplatsens ägare. Layout, grafisk form, gränssnitt, kodning och struktur av denna webbplats har utformats av Greenroom AB.

Bilder på sidan är fotograferade av Kristofer Lönnå, Andreas Häggqvist, Anna-Karin Åström, Åsa Grip

Cookies
När du som användare besöker en webbplats producerad av oss, kommer din dator att automatiskt registrera en cookie. Cookies används till att identifiera din dator på vår server. Cookies kan inte identifiera dig som individ, endast den dator som används. Många webbplatser, inklusive denna webbplats producerad av oss, använder cookies till att mäta trafiken på webbplatsen.

Cookie registrerar endast de sidor som besökts av berörd dator och den tid datorn besökt webbplatsen. Användare har möjlighet att, genom inställningar, acceptera cookies och få information om när en cookie registreras eller att inte acceptera cookies när helst användaren väljer så.