FAQ

Advokat

För att få kallas advokat krävs medlemskap i Sveriges advokatsamfund. För att bli medlem ska man ha en juristexamen och 3 års praktiskt juridiskt arbete. Innan Advokatsamfundet beviljar medlemskap får kollegor och domstolar som varit i kontakt med den sökande möjlighet att yttra sig om personens lämplighet. Personen måste också klara tre delkurser och en muntlig examen.  Alla blir inte antagna och dessutom kan man bli utesluten om man beter sig oetiskt.

Ansvarsförsäkring

Samtliga advokater och biträdande jurister omfattas av obligatoriska försäkringar. Om de missköter sig och detta leder till skada för dig kan du få ersättning från denna försäkring.

Jurist

Ett samlingsnamn för alla som tagit en juristexamen. En jurist är expert på att analysera och lösa juridiska problem och på att tolka lagar och avtal. Jurister kan till exempel jobba som domare, åklagare, advokat och på försäkringsbolag

Juridiskt ombud

Ett samlingsnamn för advokat eller annan jurist som hjälper dig i rättsliga frågor och har fullmakt att företräda dig i den rättsliga angelägenheten.

Jäv

Den som känner en part eller har ett eget intresse av det som ska prövas och därför inte opartiskt kan avgöra en viss fråga är jävig.

Målsägande

Den som utsatts för ett brott, t.ex. har blivit misshandlad eller rånad.

Målsägandebiträde

En person (oftast en jurist) som ska hjälpa och stödja målsäganden i ett brottmål. Målsägandebiträde blir oftast aktuellt när någon utsatts för allvarligare våldsbrott eller övergrepp. Målsägandebiträdet förordnas av domstolen och får sin ersättning av staten. En del av kostnaden kan dock få återbetalas av den som döms för brottet.

Offentlig försvarare

En offentlig försvarare förordnas av domstolen. En offentlig försvarare företräder och stödjer en person som är misstänkt i brottmål. En sådan försvarare kan förordnas om det är fråga om ett allvarligt brott eller den misstänkte är mycket ung.

Rättshjälp

Rättshjälp är en social skyddsförsäkring som kan finansiera hela eller delar av dina kostnader för ett juridiskt ombud (advokat eller jurist). Du vänder dig till ett juridiskt ombud för att få rådgivning. Som ombud kan du välja antingen en advokat eller en jurist.

Rättsskydd

Rättsskydd är ett försäkringsskydd som i de flesta fall automatiskt ingår i svenska hem-, villa- och fritidshusförsäkringar. Det ingår dessutom i helförsäkringar av båt samt hel- och halvförsäkringar av din bil. Detta rättsskydd innebär att din försäkring kan ersätta dina kostnader för ett ombud (till exempel en jurist eller advokat) som hjälper dig i en rättslig angelägenhet.

Fler begrepp inom juridiken hittar ni på Sveriges Domstolars webbplats