Verksamhet

Vårt team av jurister erbjuder rådgivning och agerar som juridiska ombud inom samtliga juridiska områden. Vare sig det är frågan om att företräda ett företag eller privatperson så för vi er talan.

I Sverige har man rätt till juridiskt biträde oavsett om du är misstänkt för ett brott eller på annat sätt blivit utsatt för ett brott. Detta innebär att staten beskostar vissa delar av vårt arbete men det är viktigt att ha en bra hemförsäkring som kan täcka för den del som inte staten bekostar.

För en misstänkt för ett brott utses en offentlig försvarare av domstolen. Vi tar emot förfrågningar från domstolarna och kan således agera offentliga försvarare i brottmål.