Affärsjuridik

Avtal om överlåtelser av företag (aktier och rörelser), optionsavtal, aktieägaravtal och andra bolagsavtal, samarbetsavtal, agentur- och återförsäljaravtal, köp- och leveransavtal, arrendeavtal, kommersiell hyresrätt (lokaler), immaterialrätt, skadeståndsrätt samt de flesta typer av tvister som rör affärsverksamhet. Analys av företag, juridiska utredningar (due diligence) vid företagsköp, strategiska förhandlingsfrågor, råd och tips beträffande lämpliga affärsstrukturer, deltagande i affärsförhandling vid förvärv och försäljning av verksamhet eller företag.