Asylrätt

Vi biträder vid asylärenden, uppehållstillstånd och arbetstillstånd i Sverige. Vi ger även juridisk rådgivning gällande bl a anhöriginvandring, återkallelse av uppehållstillstånd samt medborgarskap.

Som asylsökande i Sverige har man i de flesta fall rätt att få kostnadsfri juridisk hjälp genom ett offentligt biträde.