Familjerätt

Frågor om skilsmässor, underhåll, vårdnad och bodelning samt alla typer av tvister inom familjerätten. Vi åtar oss regelbundet förordnanden av domstolar som bodelningsförrättare.

Arvsrätt

Testamenten, bouppteckning, arvskiften. Vi biträder vid tvister inom arvsrätten. Vi åtar oss uppdrag som boutredningsman, bodelningsförrättare eller skiftesman. Upprättande av äktenskapsförord, testamenten, bodelningar, gåvohandlingar m m.

Övriga ärenden

Övrigt
Utöver ovan angivna huvudområden företräder vi klienter i tvister om försäkringsersättning, personskadereglering, skadeståndsmål, förvaltningsärenden mm.