Fastighet- och hyresrätt

Vi biträder vid förhandlingar och tvister inför hyresnämnd och vid domstolar. Upprättande av hyresavtal för lokaler och boende, bildande av bostadsrättsföreningar mm. Avtal om överlåtelse av fastigheter, servitutsavtal, nyttjanderättsavtal, samäganderättsavtal, skilda former av hyresavtal, fastighetsbildningsfrågor, frågor om bostadsrätt samt de flesta typer av tvister som rör fast egendom och bostads- och hyresrätt, t ex tvister om överlåtelser och tvister om fel och brister.