Notarius Publicus

  • legaliserar handlingar, bevittnar namnteckningar, fullmakter, inbjudningar till personer i andra länder som skall söka visum i Sverige, betygsavskrifter, översättningar, adoptionshandlingar mm.
  • utfärdar apostille.
  • närvarar som vittne då förvaringsrum tillsluts eller öppnas.
  • kontrollerar lotteridragningar eller makulerar värdehandlingar.

Att tänka på inför besök

  • Underskrifter som skall bevittnas av notarius publicus skall undertecknas i notarius publicus närvaro – underteckna alltså inte handlingen i förväg.
  • Om kopior skall bestyrkas måste originalet medtagas till notarius publicus.
  • Giltig identitetshandling skall alltid medtagas.
  • Före besöket är det viktigt att du tar reda på exakt vad som skall göras med handlingen (legaliseras eller apostilleras eller både och).
  • Besök enligt överenskommelse!