Obeståndsjuridik

Inom obeståndsjuridik handlägger vi frågor som uppstår i samband med obestånd, konkurs och andra ekonomiska svårigheter. Vi biträder vid förhandlingar med borgenärer och gäldenärer i samband med rekonstruktion, betalningsanstånd och återvinning.