Straffrätt

Vi biträder våra klienter som offentliga försvarare vid brottmål. Vi åtar oss regelbundet förordnanden som offentliga försvarare i alla typer av brottmål samt uppdrag som målsägandebiträde.